Ples za decu i omladinu

Učenje plesne veštine u najranijem periodu deteta utiče na uravnoteženje fizičkih, intelektualnih, emocionalnih i socijalnih svojstava deteta.

Osnovne informacije o plesu za decu i omladinu:

• Kurs traje 8 časova. Termini časova mogu biti 2 puta nedeljno po 45 minuta za uzrast 3-6 godina i 2 puta nedeljno po 60 minuta za školski uzrast.
• Plaća se na prvom času za svih 8 časova unapred.
• Kurs plesa je sezonski i traje od 1. septembra do 30. juna.
• Izbor muzike prilagođava se nivou (početni kurs: lako prepoznatljiv takt i ritam; viši nivoi: raznovrsnija muzička pozadina).
• Na kursevima je predviđeno NA SVAKOM ČASU učenje novih koraka za jedan ples a DRUGI DEO ČASA je za ponavljanje onih plesova tj. koraka koji su naučeni na prethodnim časovima.
• ZA SVE GRUPE ORGANIZUJEMO NOVOGODIŠNJU I ZAVRŠNU PRIREDBU NA KOJOJ ĆEMO PREDSTAVITI ONO ŠTO SMO NAUČILI.

Ples za uzrast 3-6 godina

ZNAČAJ PLESA ZA NAJMLAĐI UZRAST:

Učenje plesne veštine u najranijem periodu deteta utiče na uravnoteženje fizičkih, intelektualnih, emocionalnih i socijalnih svojstava deteta. Deca se igraju iz zadovoljstva ali za njih ples nije samo zabava već i aktivnost kojom zadovoljavaju svoje osnovne potrebe kojim se obezbeđuje jedinstvo fizičkog, intelektualnog i socio-emocionalnog razvoja deteta.

Ciljevi i zadaci plesnog programa za uzrast 3-6 godina:
• Razviti kod dece želju i interesovanje za igru, slušanje muzike i pevanje
• Negovanje spontanog dečjeg izraza
• Usavršavanje koordinacije pokreta, motorike tela i prostorne orjentacije
• Podsticanje radosnog dečjeg raspoloženja i pozitivnih emocija
• Stvaranje osnove za razvoj muzičkih sposobnosti, osećaja za ritam, ples u paru ili grupi
• Sticanje samopouzdanja kod povučene i asocijalne dece
• Lakša socijalizacija svakog pojedinca u kolektivu
• Uspostavljanje bolje komunikacije na relaciji dete roditelj

Sadržaj plesnog programa: ZA UZRAST OD 3-6 godina
PLESNI PROGRAM se sastoji od oko 50 zabavno-animatorskih plesnih igara i koreografija rađenih na muziku namenjenoj deci kao i program internacionalnih plesova prilagođenih uzrastu.

Ples za omladinu

Sadržaj plesnog programa: ZA UZRAST OD OSNOVNE ŠKOLE:

Standardni i latinoamerički plesovi:
• Program standardnih plesova: engleski valcer, tango, bečki valcer, lagani fokstrot i kvik step
• Program latino-američkih plesova: ča-ča-ča, samba, rumba, pasodoble i džajv
HIP HOP je ples u kojem pokreti karakterišu pretvaranje reči u pokret kada plesači pokazuju tekst muzike svojim telom i pokretom. U ovom plesu Vam svakako neće nedostajati skakanje, energični pokreti i zabava.
FORMACIJSKI PLES u kojem su koreografije sastavljene iz više latino plesova koji se plešu na umiksovanu muzičku numeru.

Ples za maturante

U plesnoj školi možemo da organizujemo i namenski program plesova za maturante. Program je sastavljen od kombinacije društvenih, latino i standardnih plesova koji se brzo uče i veoma su zabavni.

Dečaci uče kako da vešto upravljaju pokretima devojčica i tako razvijaju svoj muški ego u direktnom kontaktu sa suprotnim polom. Devojčice razvijaju svoju gracioznost pokreta i osećaj prepuštanja vođstvu partnera. Cilj programa za maturante je da polaznici nauče osnovne i veoma praktično primenljive plesove što će osigurati da će oni rado nastaviti da plešu u svakoj prilici u budućnosti.

Pleši sa nama

Plesna škola "Ritam Plus" nudi mogućnost plesnih vežbi i plesne rekreacije za sve. Kontaktirajte nas putem ONLAJN obrasca i mi ćemo Vam se obratiti u najkraćem mogućem roku.