Ples za uzrast 3-6 godina

Učenje plesne veštine u najranijem periodu deteta utiče na uravnoteženje fizičkih, intelektualnih, emocionalnih i socijalnih svojstava deteta.

ZNAČAJ PLESA ZA NAJMLAĐI UZRAST:

Učenje plesne veštine u najranijem periodu deteta utiče na uravnoteženje fizičkih, intelektualnih, emocionalnih i socijalnih svojstava deteta. Deca se igraju iz zadovoljstva ali za njih ples nije samo zabava već i aktivnost kojom zadovoljavaju svoje osnovne potrebe kojim se obezbeđuje jedinstvo fizičkog, intelektualnog i socio-emocionalnog razvoja deteta.

Ciljevi i zadaci plesnog programa za uzrast 3-6 godina:
• Razviti kod dece želju i interesovanje za igru, slušanje muzike i pevanje
• Negovanje spontanog dečjeg izraza
• Usavršavanje koordinacije pokreta, motorike tela i prostorne orjentacije
• Podsticanje radosnog dečjeg raspoloženja i pozitivnih emocija
• Stvaranje osnove za razvoj muzičkih sposobnosti, osećaja za ritam, ples u paru ili grupi
• Sticanje samopouzdanja kod povučene i asocijalne dece
• Lakša socijalizacija svakog pojedinca u kolektivu
• Uspostavljanje bolje komunikacije na relaciji dete roditelj

Sadržaj plesnog programa: ZA UZRAST OD 3-6 godina
PLESNI PROGRAM se sastoji od oko 50 zabavno-animatorskih plesnih igara i koreografija rađenih na muziku namenjenoj deci kao i program internacionalnih plesova prilagođenih uzrastu.

Pleši sa nama

Plesna škola "Ritam Plus" nudi mogućnost plesnih vežbi i plesne rekreacije za sve. Kontaktirajte nas putem ONLAJN obrasca i mi ćemo Vam se obratiti u najkraćem mogućem roku.